Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

8946 0d36
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
7211 d13c
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viafoods foods
7595 a024
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viamolkoholic molkoholic

July 09 2015

Play fullscreen
The Lumineers cudowni bardzo.

July 06 2015

July 05 2015

3047 3d81
So who's going to tell Fred it snows everyday?
Reposted fromleniwabula leniwabula viacarse carse

July 04 2015

Reposted frommesoup mesoup viaanncey anncey

June 28 2015

Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viainvincible invincible

June 27 2015

Nie jadę na Opener'a w tym roku. To już oficjalne. Najgorzej. 
1200 3415
Reposted frompeper peper viailovemovies ilovemovies

June 25 2015

5939 ad6a
Reposted froma-antimatter a-antimatter
- it's ridiculous  
- Madame, we're in Versailles
— marie antoinette
3778 203f 500
Reposted bychomiczekpytuminvincibleeffigyimpuissantspongebobkaygatsbyimarababyimdreaminpannakiesdolinasmokowparisseratoujourspariscryingangelzdjeciahujaLipschenchcetylkokimaschwarzerwolfkakusNessoodleSukkieJaanis93martynieniaihuntyoursoulofbitchesandbutterfliesKaviahmeovvgraninisaphoeduartencarseGabyyMarien-nudelsalatmagolek22Toniomalajnainatoolost

June 23 2015

Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu vialonelyjulia lonelyjulia
Play fullscreen
a dziś w pracy symfonicznie
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl